Mens amerikanske arbeidere i 1997 gjennomsnittlig la ned nærmere 2.000 timer på jobben, nøyde norske arbeidere seg med 1.399 timer. Målt i 40-timers uker tilsvarer det nærmere 15.

Amerikanske arbeidere arbeidet også to uker mer enn sine japanske kamerater og konkurrenter, og utviklingen i de to land går i motsatt vei, viser ILOs statistikk. I 1980 la japanske arbeidere ned 2.121 timer på jobben, mens amerikanerne nøyde seg med 1.883.

I Europa var det de franske arbeiderne som var mest produktive, målt i verdien av det som ble produsert; i gjennomsnitt 374.000 kroner i 1996.

Britiske arbeidere har imidlertid flest og lengst dager på jobben, der de gjennomsnittlig oppholder seg 1.731 timer i året, viser ILO-tallene.

Norske arbeidere har ingenting å klage på i denne sammenhengen, ettersom de i gjennomsnitt bare tilbringer 1.399 timer i året på sine arbeidsplasser, viser ILOs oversikt.

Det var 153 timer, eller nær fire uker mindre enn det våre svenske arbeidskamerater måtte legge ned av timer på jobben.

NTB-Reuters