Helikopteret fra det amerikanske utenriksdepartementet ble beskutt under en redningsoperasjon, da det skulle evakuere en skadet pilot og mannskap fra et colombiansk politihelikopter som var blitt skutt ned søndag. Politihelikopteret var i gang med å sprøyte gift over kokaavlinger i et område som den venstreorienterte FARC-geriljaen kontrollerer.

Amerikanerne er innleid av selskapet DynCorp, som er engasjert av det amerikanske forsvarsdepartementet og deltar i den amerikansk-støttede offensiven mot geriljagrupper som får inntekter fra narkotikaindustrien.

– Colombianske og amerikanske myndigheter har satt inn mange sikkerhetstiltak for å minske faren for amerikanere i sprøyteoppdrag. Men alvorlige skader og tap av utstyr er uunngåelig på grunn av de aggressive operasjonene colombianerne har satt inn for å utrydde koka-produksjonen i de geriljakontrollerte områdene Putumayo og Caqueta, sa Richard Boucher, talsmann for utenriksdepartementet.

Han opplyser videre at 60 fly ble beskutt av geriljasoldater i forbindelse med anti-narkotikaoperasjoner i Colombia i fjor.

Militær bistand President George W. Bush sa etter at hendelsen ble kjent at han nøler med å sende amerikanske tropper til landet.

– Jeg deler uroen hos dem som er bekymret for at USA en gang vil involvere seg militært i Colombia, sa Bush, som generelt har vært kritisk til å engasjere amerikanske styrker i militære operasjoner rundt om i verden.

USA bidrar med nær 12 milliarder kroner, det meste i form av militær bistand, til den colombianske presidenten Andres Pastranas plan for å bekjempe kokainproduksjonen i landet. Den amerikanske bistanden inkluderer 14 helikoptre av typen Blackhawk.

I tillegg er mellom 100 og 300 personer fra den amerikanske hæren involvert i å trene opp colombianske styrker i anti-narkotikametoder. Bush sa han ønsker å opprettholde opptreningen, men la til at han vil la det bli med det.

Amerikanske myndigheter har vært opptatt av ødelegge narkotikaproduksjonen, som hvert år gir store inntekter til den venstreorienterte geriljagruppen FARC.

Mange kritikere mener det amerikanske engasjementet kan dra USA inn i krigen, som har tatt livet av over 35.000 mennesker bare det siste tiåret.

Bush skal møte Pastrana tirsdag og sier han er ivrig etter å høre hvordan det går med regjeringens kamp mot narkotikahandelen og opprørerne.

«Amerikansk invasjon» Jan Egeland, som er FNs spesialutsending til Colombia tror hendelsen kan bety en opptrapping av krigen. FARC anser amerikanerne som legitime militære mål, fordi de ser amerikanerne som deltakere i krigen.

– Sett med FARCs øyne er det ingen tvil at amerikanerne har rettet et direkte angrep mot dem. De føler dette er en amerikansk invasjon i Colombia og ser på enhver amerikaner som et legitimt militært mål. Slik sett kan det bli en svært farlig opptrapping av krigen, sier Egeland til NRK

Han mener det blir stadig vanskeligere å få partene i konflikten til å holde fokus på å finne en løsning på krigen.

– Det er stadig nye provokasjoner og motprovokasjoner, og volden blir stadig verre, sier Egeland, som allikevel tror det er mulig å gjøre framskritt de neste månedene.

NTB