Både BBCs nettsider og amerikanske radiokanaler og aviser har meldt at Norge ikke støtter USA like entusiastisk som resten av NATO. Ifølge Aftenposten lot ikke reaksjonene vente på seg:

— Jeg kan bekrefte at vi har mottatt 40-50 negative reaksjoner på e-post fra amerikanere, sier presse- og kulturråd Jon-Åge Øyslebø ved den norske ambassaden i Washington.

Utenriksminister Thorbjørn Jagland og forsvarsminister Bjørn Tore Godal måtte fredag drive brannslokking for å hindre at det spesielt blant amerikanere spredte seg inntrykk av at Norge ikke fullt ut slutter opp om NATOs solidaritet med USA.

I et brev til International Herald Tribune skrev Jagland at avisens negative omtale av Norge er basert på en oversettelsesfeil. I brevet presiserte han at Norge helhjertet og reservasjonsløst støtter USA og står fullt ut bak NATOs vedtak.