Selskapets nettotap i fjerde kvartal av år 2000 var på 545 millioner dollar eller 4,85 milliarder kroner, mens de samlede inntektene lå på 972 millioner dollar (8,65 milliarder kroner). Selskapet håper å gå med overskudd igjen innen fjerde kvartal av 2001.

Amazon selger ikke bare bøker, men også videoer, DVDer, CD-plater og dataspill. Selskapet har egne filialer i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Japan, som etter hvert har overtatt store deler av de europeiske og asiatiske markedene fra morselskapet i USA.

Amazon-kuttene betegnes som et nytt tilbakeslag for internett-bransjen, der flere og flere nå snakker om en krise. Fra før av har giganter som CNN, News Corporation, New York Times og Disney kuttet drastisk i sin nettvirksomhet.

NTB