Mellom 24 og 37 millioner mennesker verden over antas i dag å lide av den uhelbredelige sykdommen, som svekker hjernens funksjoner og gir hukommelsessvikt hos pasientene.

Innen 2050 anslår ekspertene at rundt 115 millioner mennesker vil lide av sykdommen, og de oppfordrer nå verdens ledere til å satse mer på forskning for å finne behandlingsmetoder.

Færre og eldre

I takt med at kvinner generelt føder færre barn og befolkningen eldes, vil utgiftene som følge av alzheimer vokse seg så store at de kan få konsekvenser for økonomien i mange land.

Både USA, Russland, Europa og deler av Asia opplever nå fallende innbyggertall, færre yrkesaktive og flere mennesker som er avhengige av støtte fra helsevesenet, sier George Vradenburg.

Han har grunnlagt organisasjonen USAgainst Alzheimers og orienterte torsdag Kongressen om hvilke følger sykdommen kan få i årene framover.

Koster dyrt

Alzheimer's Disease International (ADI) i London anslår at sykdommen i fjor kostet verdens land over 3,3 milliarder kroner.

— Dersom alzheimer var et land, ville det rangere som verdens 18. største økonomi basert på bruttonasjonalprodukt, sier ADIs direktør Daisy Acosta.

Hun ser på sykdommen som en av de største utfordringene i dette århundret, både sosialt og helsemessig.

Lite til forskning

Til tross for dette investeres det minimalt i å finne en behandling for alzheimer, sammenlignet med det som brukes på aids- og kreftforskning.

— Vi investerer 6 milliarder dollar i kreft, 4 milliarder i hjertesykdommer og 2 milliarder dollar om året i aids, sier Bill Thies som er forskningssjef for den amerikanske Alzheimer's Association.

— I Alzheimers sykdom investerer vi 450 millioner dollar årlig, konstaterer han.