I en kunngjøring lørdag under toppmøtet i Genova ber de åtte statssjefene om at både israelerne og palestinerne iverksetter Mitchell-planen. — For mange liv er allerede gått tapt. Vi kan ikke stå å se på mens situasjonen bare blir verre. Avkjølingsperioden må begynne så fort som mulig, sier de. Statssjefene gir også full støtte til sine utenriksministere, som tidligere denne uken gikk inn for en internasjonal observatørstyrke som skal overvåke våpenhvilen mellom israelerne og palestinerne. - Observatører utenfra, som blir godkjent av begge parter, vil være i partenes interesse for å få gjennomført anbefalingene i Mitchell-rapporten, heter det i kunngjøringen.