-Jeg tenker ikke ha noen flere rettsmøter, sa dommer Thomas Penfield Jackson. Men han sa ikke når han kommer til å avsi en kjennelse.

Jackson skal vurdere tiltak som kan gjenopprette konkurransen i programvaremarkedet etter at Microsoft er dømt for brudd på antitrustloven.

Microsofts advokater ville ha en diskusjon om justisdepartementets forslag om å splitte selskapet i to deler, men dette ble avslått av dommer Penfield Jackson. Han har større sans for et forslag om å dele selskapet i tre, en splitting i to vil bare opprettholde monopolsituasjonen på to områder, ble det sagt.

NTB-Reuters