Et mørkt beist av et krypdyr med enorme tenner og lærhud har satt støkk i beboere og politikere i den brasilianske delstaten Amazonas.

Regjeringens forsøk på å redde alligatoren fra utryddelse har tilsynelatende så stor suksess at det er blitt for mye. Konsekvensen er en eksplosiv alligatorvekst som har ledet til atskillige angrep på mennesker — blant annet barn - husdyr og avlinger langs Amazonaselven.

Kravler i byen

Situasjonen er så ekstrem at selv kloakken i hovedstaden Manaus med 1,5 millioner innbyggere er forurenset med alligatorer.

I et intervju med magasinet Época innrømmer statsguvernør Eduardo Braga at statens innbyggere kjemper mot overmakten.

«Jeg kan ikke si annet enn at tilstedeværelsen av alligatorer er voldsomt skremmende, og vi har hatt en rekke saker med angrep på mennesker,» sier han.

Ti millioner?

I 1970-årene innførte regjeringen forbud mot jakt på alligatoren, og senere ble flere av artene - blant annet den svarte alligatoren - satt på listen over utryddelsestruede dyr. Antallet økte, og kritikere hevder nå at bestanden langt overstiger delstatens 2,8 millioner innbyggere. Eksperter snakker om over ti millioner, og om verdens største konsentrasjon av alligatorer.

De sterkeste protestene kommer fra fiskersamfunn vest for Manaus langt oppe i Amazonaselven, der fiskere beklager seg over at krypdyrene gang på gang ødelegger fiskenett og spiser fangsten som skal forsørge deres familier.

- Ingen truet art

Flere politikere i delstaten krever nå at forbudet mot å jage dyret oppheves for å komme problemene til livs. Men embetsmenn i hovedstaden i Brasilia forsvarer politikken og poengterer at motstanderne mot forbudet bare er interessert i fortjenesten fra handelen med alligatorskinn. Et kilo alligatorkjøtt kan dessuten innbringe nesten 200 kroner på det internasjonale markedet.

Ronis da Silveira, professor i biologi og krokodilleforsker på delstatens universitet, går inn for en lemping av forbudet.

«I Brasil tror vi det er bra å sette dyr på listen over truede arter, og at det hjelper til med å redde dem. Men hvis listen overbelastes, kommer vi til å overse artene som virkelig trenger beskyttelse,» sier han.

Sett inn hæren

Enkelte pilotprosjekter har gitt elvesamfunn vest for Manaus lov til å jakte alligatorer for å selge kjøtt og skinn. Ifølge guvernør Eudardo Braga vil en regulert fangst av alligatorer garantere økologisk bæredyktighet.

Forsker Ronis da Silveira benekter at pilotprosjektene utgjør en trussel for det farlige krypdyret.

«Ikke engang den brasilianske hæren ville være i stand til å utrydde bestanden,» sier han.

En alligator kan bli opp til seks meter lang, og Brasil huser fem forskjellige arter av alligatorer. Fire av dem finnes i Amazonas.