Islamabad (NTB-AFP): Ifølge kilden ble de to tidligere rivalene enige om å legge uenigheter seg imellom til side og danne en «felles front» mot Musharraf i en telefonsamtale onsdag.

Partiet til Bhutto bekrefter at de to opposisjonslederne har snakket sammen, men vil ikke kommentere innholdet i samtalen.

Bhutto har denne uken diskutert en allianse mot den stadig mer omstridte Musharraf med ni andre ledende opposisjonspolitikere, deriblant den fengslede, tidligere cricketstjernen Imran Khan.

Sharif og Bhutto har begge vært statsministre og måtte gå i eksil på samme tid, hver for seg. Trass i bittert uvennskap opprettet de en allianse i London i 2006, men denne brøt sammen da Bhutto innledet samtaler med president Pervez Musharraf om en avtale om maktdeling.

MOT MUSHARRAF: Opposisjonsleder Benazir Bhutto.
MOHSIN RAZA
MOT MUSHARRAF: Nawaz Sharif.
PETR JOSEK