Den siste av de tre som ble gjort rede for søndag formiddag norsk tid, var utvekslingselev Jonas Hanssen (18) fra Namsos, sønn av tidligere Ap-politiker Bjarne Håkon Hanssen og hans ekskone Rigmor Andersen.

— Vi har vært i kontakt med familien. De gir uttrykk for stor lettelse. De er svært glade og ber samtidig om ro, sier konstituert underdirektør Frode Andersen i Utenriksdepartementet.

Personale fra den norske ambassaden i Tokyo kom søndag i kontakt med skolen der Jonas er elev. Derfra fikk de opplyst at Jonas er i god behold.

— Vi har altså ikke vært i kontakt med Jonas personlig, men vurderer kilden som troverdig, sier Andersen.

Så sent som lørdag kveld var det fem nordmenn som UD forsøkte å komme i kontakt med i de aktuelle områdene.

Søndag, mens ambassadens folk var på vei for å ta seg inn i de utsatte områdene, ble det i tur og orden gjort rede også for de resterende savnede.

Ifølge Dabladet.no dreier det seg om en norsk turist som likevel ikke var inne i de hardest rammede områdene, og et norsk ektepar som japansk politi skal ha påtruffet i god behold.

UD presiserer at det kan være snakk om flere norske som kan ha vært i de aktuelle områdene, og som man ikke kjenner til, men understreker at det ikke er noe som tyder på det.

Andersen sier at det nå skal vurderes på nytt om ambassadepersonalet skal forsøke å ta seg inn i området eller ikke.