• USAs president er ifølge grunnloven forpliktet til å orientere Kongressen om hvordan det står til i landet.
  • Grunnloven regulerer ikke nærmere hvordan og hvor ofte dette skal skje, men helt siden landets første president George Washington, har presidenten gjort det i en årlig State of the Union-tale til Kongressen.
  • Talen holdes vanligvis i slutten av januar eller begynnelsen av februar.
  • I mange år ble talen ikke holdt i det hele tatt, men bare sendt skriftlig til Kongressen.
  • I det 20. århundre har de fleste presidenter holdt talen. Den siste som sendte en skriftlig redegjørelse i stedet var Jimmy Carter i 1981.
HASTVERK: President Obama i fullt firsprang til talerstolen.
Alex Brandon
OVERGANGSFIGURER? Allerede laget i voks av Madama Tussaud, blir ekteparet Obama overgangsfigurer? Eller studerer Elizinel (9) en stor president?
Frank Franklin II