Mens norske fagforeninger skriker opp om sykelønnsreformer, har kollegene i Kina langt større utfordringer.

Rundt 40 lærere ved barneskolen i Tongxing har ifølge Bejing News søkt om skilsmisse i et kollektivt forsøk på å beholde jobbene.

De lokale myndighetene har nemlig slått fast at antall lærere på barneskoletrinnet må ned. Men rasjonaliseringstiltakene innebærer at enslige vil beholde jobbene.

Unntaket har utløst masseskilsmisse.

En mannlig lærer sier det slik til avisen:

— Selv om ingen vil skille seg, er alle lærerne er redde for å miste jobbene på grunn av det pressede arbeidsmarkedet.