De som drikker "moderat" (tilsvarende åtte halvlitere i uken eller mer) har 32 prosent lavere fare for å dø av et hjerteattakk, sammenliknet med de som ikke drikker alkohol. Drikker du "lett" (alkohol tilsvarende en til åtte halvlitere i uken), er risikoen for å omkomme 21 prosent lavere.Dette viser en amerikansk undersøkelse fra Beth Israel Deaconess medisinske senter som ble offentliggjort før helgen.Undersøkelsen tar for seg alle innleggelser av pasienter med hjerteattakk på 45 amerikanske sykehus i perioden 1989 til 1994. I alt ble 1.913 personer innlagt etter hjerteattakk.17 prosent av ikke-drikkerne døde av attakket. Ni prosent av de som drakk "lett" omkom. For de som drakk "moderat" døde kun syv prosent av skadene.