Litt ute i pressekonferansen i Statoils lokaler på Fornebu torsdag er granskingsleder Torgeir Hagen kommet til spørsmålsrunden. I presentasjonen har han allerede fastslått at indre og ytre sikkerhetstiltak sviktet da terroristene angrep gassanlegget i In Aménas om morgenen 16. januar.

Nå ser han utover forsamlingen. Kremter.

— Det var flere bombeangrep sør i Algerie og andre hendelser som til sammen burde ha ført til at alarmklokkene ringte hos Statoils ledelse, sier Hagen.

Men i Statoil ringte alarmklokkene heftig allerede for snart ti år siden, skriver Aftenbladet.

I 2005, kun kort tid etter at Statoil var på plass i Algerie, gransket internrevisjonen i selskapet flere forhold knyttet til etableringen i landet nord i Afrika.

Denne interne rapporten forteller en ganske annen historie enn den som granskningsleder Hagen la frem torsdag.

Betent situasjon

Sikkerhetsselskapet Stirling drives av 58 år gamle Michael Peter Lord. Mike Lord hadde mangeårig militær karriere bak seg, både som fallskjermjeger og militærpoliti. Spesialiteten var livvaktoppdrag. Så forlot han militæret for å drive med sikkerhet.

Stirling har han drevet sammen med kona Valerie, som har eid halvparten av selskapet. I 2003 fikk selskapet napp hos oljeselskapene i Algerie. Stirling fikk sikkerhetskontrakter med driftsselskapet som samarbeidspartnerne BP, Sonatrach og Statoil etablerte. Mike Lord ble også foretrukket da Statoil trengte noen til å passe på selskapets aktivitet i Alger.

I september 2004 åpnet Statoil kontoret i Algerie. Allerede etter kort tid skulle forholdet til sikkerhetsselskapet Stirling skjære seg. Situasjonen var betent, og konserngranskerne i Statoil fikk meldinger om flere bekymringsfulle sider ved aktiviteten i Algerie.

De bestemte seg for å se nærmere på saken.

- Aldri fått klage

Sentralt i granskningen sto en e-post Stirling-sjef Mike Lord hadde sendt til to ledende Statoil-ansatte i Algerie. Lord var oppgitt over at oljeselskapets HMS-ansvarlige er «blitt Algerie-ekspert på to besøk», og at meningene hans er «farlige og uten substans»:

«Han er i ferd med å miste sin troverdighet hos mitt team på grunn av sin vet alt-holdning. Han er nødt til å lytte til hvordan det fungerer i sør, ellers har vi bestemt oss for å grave ham ned i ørkenen med sand opp til nakken, helle honning over hodet hans og se på mens maurene spiser hodet hans i løpet av 20 minutter! Akkurat lenge nok til en drink, en kopp te og noen sigaretter.»

Til Dagens Næringsliv i januar forsvarte Lord e-posten. Han stilte seg også uforstående til anklagene mot ham og Stirling.

— Jeg har jobbet for Statoil i ti år. Og jeg har aldri fått noen klage, sa Lord.

Men det stemmer altså ikke. Forholdet mellom Stirling og Statoil slo tidlig sprekker. Likevel fortsatte selskapene samarbeidet helt til terroristene angrep 16. januar, skriver Aftenbladet.

Helge Lund taus

Helge Lund tok over som konsernsjef i Statoil i august 2004, like før selskapets oppkjøp i Algerie ble godkjent av algeriske myndigheter. Da den knusende rapporten fra internrevisjonen kom i oktober 2005, hadde han altså vært Statoil-sjef i over ett år.

På pressekonferansen torsdag nektet konsernsjef Helge Lund å kommentere Statoils forhold til Stirling i dag. Etterpå var konsernsjefen ikke spesielt interessert i å gå inn på temaet overfor Aftenbladet.

— Jeg har ikke noe grunnlag for å si at det er noe sammenheng mellom forholdene på den tiden og slik det er nå, sier Lund.

- Hvordan ble rapportene fulgt opp?

— De ble fulgt opp på vanlig måte. Tiltak ble iverksatt, men jeg går ikke konkret inn på hvilke. Mer har jeg ikke å si om Statoils forhold til Stirling, sier Lund.

I rapporten fra 2005 viser Statoil-granskerne til at de er blitt varslet om trusler og upassende oppførsel fra administrerende direktør i Stirling. Han har blandet seg inn i Statoils vurderinger om sikkerhetsbehovet ute i felten. Dessuten har Stirling blitt bedt om å utføre oppdrag uten å få betalt for det, på grunn av «manglende kontraktsmessig grunnlag».

Feil fra granskingsleder

I tillegg gjør en uløst skattesak mellom Stirling og algeriske myndigheter at Statoil ikke har forlenget kontrakten med selskapet. Dermed har sikkerhetsselskapet heller ikke fått betalt for sine ordinære tjenester for oljeselskapet.

Granskerne skriver at påstandene om trusler og upassende oppførsel skal behandles i en egen Statoil-rapport.

På pressekonferansen torsdag fortalte granskingsleder Torgeir Hagen at Stirling gjennom sitt algeriske datterselskap fortsatt jobber på In Amenas-anlegget. Stirling Security skriver i sin årsrapport fra 2011 at BP hadde gitt beskjed om at ny kontrakt måtte bli gitt til et algerisk registrert selskap.

Kontrakten ble vunnet av Algerian Facilities Managment Company (AFMC), et selskap der Stirling eier halvparten.

Granskingsleder Hagen sa på pressekonferansen at Stirling inngikk partnerskap med AFMC etter at ble det bestemt at slike avtaler kun skulle gå til algeriske selskaper.

Det stemmer ikke. Stirling eide halvparten av AFMC allerede da Statoil gikk inn i Algerie i 2004.