De to naboene på Balkan har ikke hatt diplomatisk kontakt siden krigen i Kosovo. Albania støttet helhjertet NATOs bombing av Kosovo i 1999, som var ment å stoppe jugoslavisk undertrykking av etniske albanere.

-Jugoslavias regjering har tatt initiativ til å gjenoppta diplomatiske bånd med Albania for å utvikle gode naborelasjoner og for å stabilisere Balkan-regionen. Albanias regjering har med glede akseptert det jugoslaviske initiativet, het det i en uttalelse fra det jugoslaviske utenriksdepartementet.NTB