De to befolkningsgruppene i Makedonia fortsatte i helgen samtaler på et lavere nivå for å unngå en ny væpnet konfrontasjon i landet. Lørdag sa imidlertid lederen for den albanske UCK-geriljaen at albanerne ikke vil legge ned våpnene hvis de ikke får det de fortjener. — Geriljaen har ingen planer om å godta «flere forandringer og kompromisser» i det politiske forslaget som de vestlige forhandlerne har lagt fram, sier Ali Ahmeti til den makedonske avisen Utrinski Vesnik lørdag.Forslaget innebærer at albansk blir gjort til offentlig språk på linje med det slaviske, men landets statsminister mener at det er en «brutal innblanding i landets indre anliggender», og beskyldte denne uken EUs og USAs utsendinger for å støtte opprørerne.G8-lederne fra verdens mektigste stater sa under toppmøtet i Genova lørdag at de støtter utkastet til en politisk løsning fullt ut. De sa de stiller seg bak reformer som sikrer alle borgere deltakelse i landets politiske liv, samt respekt for identitet og rettigheter til alle samfunnsgrupper. Selv om kunngjøringen kunne virke som en støtte til de albanske kravene, ble språkstriden ikke nevnt.