STEIN VIKSVEENMayenne

Beitene er tømt for dyr og stallen dekket av kadavre. På nabogården er alle sauer slaktet — det var derfra smitten skal ha kommet, fra sau importert fra Storbritannia for noen uker siden.

I en atmosfære av frykt og isolasjon venter menneskene i landsbyen La Baroche-Gondouin og resten av Mayenne-distriktet på det neste utbruddet av munn- og klovsyke - kanskje hos dem, kanskje et annet sted i Frankrike.

Folk er spent og fortvilet, og sjokket sitter dypt, hvem hadde vel trodd at det var deres bygd som skulle få kontinentets første utbruddet av den meget smittsom munn- og klovsyke.

Frykt for spredning Det var i går morges at franske veterinærmyndigheter konstaterte munn- og klovsyke i en besetning på 114 storfe på en gård i Mayenne i den vestlige delen av Frankrike, der Loire møter Bretagne. Seks av dyrene var smittet. Få timer senere var hele besetningen slaktet og brent på gården. Sauene av britisk opprinnelse på nabogården var for lengst slaktet. De skal være smittekilden. Ifølge den franske landbruksministeren Jean Galvany har minst 40 distrikter i Frankrike kjøpt britisk sau i den senere tid. Galvany sier at han frykter stor spredning.

Sperresoner Familiegården til Daniel Fouchez med kontinentets første registrering av munn- og klovsyke ligger i utkanten av La Baroche-Gondouin, der store, flotte beiter går i bølger over landskapet. Det er en region som skapt for storfe og sau, og var inntil i går tidlig et av Frankrikes viktigste spiskammers. I Mayenne-distriktet driver 550 gårdsbruk med storfe i stor målestokk.

De to gårdene i krisens sentrum er fullstendig isolert med en sperresone på to kilometer omkrets. Utenfor denne sonen har franske myndigheter lagt ytterligere en ti kilometer sperresone. De ca. 15.000 menneskene som bor der blir anbefalt å holde seg hjemme, og i hvert fall ikke oppsøke naboer mer enn strengt nødvendig.

Fransk politi er strengere enn noen gang og har ordre om å holde alle nysgjerrige borte. Man trenger ingen folkevandring til Mayenne og La Baroche-Gondouin akkurat nå.

Moralen svikter Regjeringen lover økonomisk støtte, men i går demonstrerte franske bønder i tre distrikter over at hjelpen kommer for langsomt og er for liten.

— Det er ikke bare snakk om penger, sier den 60 år gamle gårdbrukeren Pierre Maurois. For å bygge opp en besetning på over 100 dyr kreves hardt arbeid og planlegging i mange år. I løpet av et par timer er så stall og beitemarker som renset for dyr. Kan du tenke seg hvordan det føles?

De gårdbrukerne som ennå ikke er berørt går rundt og spør seg om de kan være de neste.

— Det er fullstendig ødeleggende for moralen. Flere av mine venner har i ukevis levd i karantene og isolasjon, sier Maurois.

I går kveld var bønder, veterinærer, politimannskaper og alle som har en eller annen tilknytning til jordbruket opptatt av å skille fakta fra rykter. Det er ikke så enkelt, sikkert er bare at fransk jordbruk er utsatt for sin mest alvorlige trussel siden siste munn- og klovsyke-epidemi i 1981.

Tatt av vinden Over hele Kontinentet gikk alarmen i går. Hvis man ikke klarte å stanse munn- og klovsyken ved den britiske kanalen, hvordan kan den da stanse ved Frankrikes grense til Tyskland, Belgia eller Spania?

En forsker for veterinærmyndighetene sa i den franske Dagsrevyen i går kveld at munn- og klovsykevirus i verste fall kan spres med vinden over avstander på 60 kilometer hvis det er over bakken, og 300 kilometer hvis virus blir båret med vinden over havområder. Det er den engelske kanalen ingen hindring.