Det har nærmest vært fast rutine at Abu Hafs al-Masri-brigadene har benyttet den arabiskspråklige Londonavisen al Quds al-Arabi som «postkasse». Enten det nå har vært for å påta seg ansvaret for en terroraksjon eller for å fraskrive seg ansvar.

BRIGADENE ER LITE kjente, men det mangler ikke spor etter dem i uttallige databaser. Og det synes å være lite tvil om at de eksisterer, selv om det finnes eksperter, også i Norge, som trekker i tvil at de er reelle.

Om det er Abu Hafs al-Masri-brigadene som skrev brevet til Londonavisen torsdag kveld, er fortsatt uklart. Vi kan ikke annet enn å holde oss til avisens redaktør, Abdel Bari Atwan:

«...bruker samme språk som al Qaida. Brevet kan være ekte».

Gruppen har hentet sitt navn fra dekknavnet til en av al Qaidas militære kommandanter Mohammed Atef. Han var kjent som Abu Hafs, var inngiftet i Osama bin Ladens familie, og ble drept under et amerikansk rakettangrep mot Kandahar i november 2001.

I følge den britiske forfatteren Giles Foden var egypteren Atef medlem av den Islamsk Jihad-gruppen som drepte Egypts president Anwar Sadat i 1981. Han ble et fremstående al Qaida-medlem i 1989, og skal ha hatt en ledende rolle i oppbyggingen av al Qaida-nettverket i Afrika. Etter bombingen av ambassadene i Kenya og Tanzania ble han dømt i en amerikansk domstol sammen med bin Laden for disse angrepene, og det ble utlovet en belønning på 5 millioner dollar til den som kunne bidra til at han ble arrestert.

I dag er det mange som mener at Abu Hafs al-Masri-brigadene, som undertegner sin brev med al Qaida i parentes, er den militære delen av al Qaida.

DET HAR VÆRT dokumentert siden midten av 2003 at al Qaida har arbeidet for å bygge opp en «Europa-hær». Brohodet for dette har vært de allerede eksisterende cellene, bl.a i Frankrike, Italia og Spania, og Bosnia og Albania. Islamsk Jihad i Egypt, som har fått leve i fred siden den amerikanske invasjonen i Afghanistan i 2001, skal i følge flere kilder, ha spilt en betydelig rolle. Et sentralt navn skal være jordaneren Ayman al-Zawahiri. Han nevnes i dag som en av Osama bin Ladens nærmeste medarbeidere og var den som i februar brakte to truende budskap fra bin Laden ut til verden.

Disse budskapene kom etter at CIA-sjefen George Tenet og den britiske innenriksministeren David Blunkett 24. februar hadde understreket at al Qaida i høyeste grad er en levende organisasjon, og at den er i stand til å angripe mål både i USA og Storbritannia.

Al-Zawahiri svarte på dette med å si at påstandene fra USAs president George W. Bush om at 2/3 av al Qaida-ledelsen var uskadeliggjort, var løgn.

Det hevdes at al Qaida har drevet en omfattende verving av rekrutter til sin «Europa-hær» over hele det europeiske kontinentet. Bare i Frankrike, Tyskland og Storbritannia skal det nå, i følge etterretningskilder, være vervet mellom 75.000 og 100.000 nye «soldater». I følge opplysninger skal sympatisører fra bl a Belgia, Nederland, Sveits, Sverige og Norge også ha sluttet seg til nettverket.

DEN BASKISKE SEPARATISTORGANISASJONEN ETA fraskrev seg fredag offisielt alt ansvar for massakren i Madrid.

Eliminasjonsmetoden skulle da borge for at det er høyst sannsynlig at det er en islamistisk gruppe som står bak de fire bombingene.

Og det er grunn til å regne med at terrorattentatet i Madrid vil bli fulgt opp av flere.

Det er en serie gode grunner for at en organisasjon knyttet til al Qaida-nettverket påtar seg ansvar så raskt som det skjedde torsdag.

Den viktigste er antagelig at det har vært viktig å demonstrere for «hjemmepublikummet» at den islamistiske militante bevegelsen er i stand til å gjennomføre kompliserte operasjoner langt fra sitt opprinnelige kjerneområde, og at den kan påføre den erklærte hovedfienden død og ødeleggelse. I denne sammenheng er Spania og en rekke andre land, blant dem Norge, likestilt med USA, slik det ble understreket i budskapet fra Osama bin Ladens nestkommanderende i mai i fjor.