Terrorlederen skal så forsøke å svare etter beste evne, heter det i en melding som er undertegnet al-Qaidas egen PR-avdeling, Al-Sahab. Oppfordringen er lagt ut på nettsider som også tidligere er brukt av gruppens informasjonsmedarbeidere.

Det siste året har antallet uttalelser fra terror— og geriljaorganisasjonen al-Qaida økt kraftig. Det er sendt ut minst 16 opptak av al-Zawahri, og fire av Osama bin Laden. Videoene har vært tekstet på engelsk, og noen versjoner har vært dubbet på språk som brukes i Pakistan og Afghanistan.

– Al-Qaida ønsker å framstå som mer trendy og gi inntrykk av å ha større legitimitet, sier den amerikanske terroreksperten Bruce Hoffman.

Organisasjonens to øverste ledere har ikke gitt noen intervjuer etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001.