Terrornettverket al-Qaida retter nye trusler i Danmark. I et videoopptak på en islamistisk internettside heter det at land som fornærmer, latterliggjør og skjender muslimske helligdommer, vil få sin straff.

Dette tolkes som en henvisning til de mye omtalte danske karikaturene av profeten Muhammed. Den nye trusselen er oppdaget av gruppen Site, som overvåker islamistiske nettsider, skrev København-avisen Politiken fredag.

– Vi har tidligere advart korsfarernasjoner som krenker våre profeter og Koranen i sine medier og okkuperer våre land, stjeler våre skatter og dreper våre barn om at vi vil kreve hevn. Hevnen vil komme når tid og sted er inne, het det i trusselen.

Ekte video

Det danske politiets etterretningstjeneste PET sier de finner det sannsynlig at videoen kommer fra al-Qaida.

– Det er PETs vurdering at det er snakk om en ekte al-Qaida video. Videoen skal sees i forlengelse av at al-Qaida tidligere har sagt de står bak bombeangrepet og dermed bekrefter PETs vurdering, sier lederen for PET, Jakob Scharf.

Betydelig terrortrussel

Videoen er sendt ut av al-Qaidas medieorganisasjon al-Sahab sammen med en video som viser angrepet mot Danmarks ambassade i Pakistans hovedstad Islamabad i juni. Seks mennesker ble drept da en selvmordsbomber sprengte seg i lufta ved ambassaden.

PET vurderer samtidig at terrortrusselen mot danske interesser er betydelig.

– Som det fremgår av PETs siste trusselvurdering, er det en generell terrortrussel mot Danmark og et skjerpet fokus på Danmark blant ledende militante ekstremister i utlandet. I slike kretser er det et ønske om å gjennomføre terrorhandlinger mot Danmark, og mot dansker og danske interesser i utlandet, sier PET.