Lederen for en al-Qaida-støttet gruppe i Irak sier at de amerikanske styrkene vil få fritt leide ut av landet den neste måneden hvis de lar alle tunge våpen bli liggende igjen.

– Vi ber Bush om ikke å kaste bort denne historiske muligheten, heter det i lydopptaket som ble lagt ut på internett fredag.

Stemmen sies å tilhøre Abu Omar al-Baghdadi, lederen for en gruppe som kaller seg selv Islamsk stat i Irak.

Den amerikanske regjeringen har en frist på to uker til å ta imot tilbudet.