«Et eksempel på hatet til de amerikanskledede korsfarerne (...) er de stadige fornærmelsene mot profeten Muhammed, fred være med ham» sa stemmen, som ligner Zawahris. Lydbåndet, som ble sendt på en nettside mye brukt av islamistiske grupper, har ennå ikke blitt verifisert.

Lydbåndet kom på lørdag, samme dag som USAs president George W. Bush endte sitt besøk i Pakistan, hvor både Zawahri og al-Qaida-leder Osama bin Laden sannsynligvis skjuler seg.