Den hardt prøvede presidenten, som for tiden strever med å få landets økonomi på rett kjøl, får ingen nåde hos tidligere visepresident og miljøaktivist Al Gore når det kommer til USAs miljøpolitikk.

Onsdag publiserte Gore et innlegg på sin offisielle hjemmeside hvor han retter hard skyts mot Obama fordi han nylig skal ha forhindret en innskjerping av USAs utslippsstandarder, skriver den britiske avisen Guardian.

— Istedenfor å stole på vitenskapelige funn så ser president Obama ut til å ha bukket under for presset fra forurensere som ikke vil betale prisen for nye restriksjoner på sin skadelige forurensing - selv om økonomer har vist at USAs økonomi ville tjent på dette i form av nye jobber, skriver Gore.

Fredag besluttet den amerikanske administrasjonen å be byrået for miljøbeskyttelse om å gå vekk fra kravet om nye innskjerpelser på industriutslipp. Avgjørelsen skapte store reaksjoner blant miljøaktivister som hevder utslippene forverrer luftkvaliteten i USAs byer og at de vil føre til en økning i luftveissykdommer.