Brigadene har tidligere truet med å kidnappe observatører fra Gazastripen dersom ikke en rekke krav blir oppfylt. Blant annet krever gruppen garantier for at også innbyggerne i Øst-Jerusalem får delta i valget.

Al-Aqsa-martyrenes brigader består av en rekke undergrupper med høy grad av selvråderett, som offisielt hevder de er lojale overfor den regjerende palestinske Fatah-bevegelsen.