Forrige uke gav det britiske overhuset klarsignal for forskning på stamceller fra klonede menneskefostere, til tross for protester fra religiøse ledere.

Nå er det er imidlertid klart at ingen forskningslisenser blir gitt før en rettslig klage fra anti-abortgruppen ProLife er blitt behandlet.

Den rettslige klagen blir ikke behandlet før i midten av juni. En anke kan forsinke forskningen ytterligere.

Tilhengere av forskning på stamceller fra klonede menneskefostere legger vekt på at den kan hjelpe mennesker med genetiske sykdommer som Alzheimers, Parkinsons og multippel sklerose.

(Origo)