Vitenskapsminister Mostafa Moin mener årsaken er at akademikere ikke føler de har noen plass i det iranske samfunnet. Han viser også til konservative gruppers brutale angrep på studenter de siste årene.

100 universitetsprofessorer sa i et opprop i april at massearrestasjonen av opposisjonelle nylig bare vil forsterke utvandringen.

NTB-AFP