De understreker at dette ikke betyr at leger og vitenskapsfolk kan slappe av ett eneste sekund i kampen mot den dødelige immunsviktsykdommen. Men nye forskningsfunn tyder på at kampen nå gir resultater, meldte BBC torsdag.

Forskerne har sammenlignet prøver av hiv-1-viruset fra perioden 1986-89 med samme type prøver fra 2002-2003. Resultatene var stikk i strid med tidligere funn som tydet på at viruset er blitt mer motstandsdyktig, het det på den britiske rikskringkastingens nettsider.