Den indonesiske regjeringen og opprørsgruppa Fritt Aceh (GAM) undertegnet en avtale 15. august som skal gjøre slutt på konflikten som har vart i rundt 30 år og kostet rundt 15.000 mennesker livet.

Regjeringen begynte å trekke tilbake sine 2.600 soldater fra Aceh tirsdag, som et ledd i avtalen. Opprørerne har på sin side forpliktet seg til å overlevere mange hundre våpen.

Utenrikskomiteen i den finske Riksdagen stemte tirsdag enstemmig for forslaget om å nominere Ahtisaari, som har lang erfaring med internasjonalt fredsarbeid. Han har vært FNs spesialutsending til Kosovo, og spilte en viktig rolle under forhandlingene som førte til Namibias uavhengighet fra Sør-Afrika i 1990.