JAN TYSTAD

London

«Et afrikansk barn. Fire uker gammelt. Fødselsskadd av Storbritannia». Slik lød overskriften i den britiske avisen The Independent i går.

Avisen har besøkt sykehus i Ghana hvor mange barn får fødselsskader og mange dør. De har ikke nok jordmødre, sykepleiere eller leger til å hindre slike skader. Årsaken er at leger og sykepleiere blir lokket til Storbritannia, Australia og USA med høye lønninger.

Gråtende mor

En mor sitter med sitt hjerneskadete barn på det største sykehuset i Ghana, Korle Bu-sykehuset. Gutten har brudd på hodeskallen. Moren gråter mens hun forteller til den britiske journalisten:

— Først sa de at han kunne være skadet, men nå er det helt sikkert. Lemmene hans er så stive. Det ville ikke vært så farlig om han ikke var flink på skolen, men hva skal han gjøre hvis han ikke kan snakke, ikke kan lese, ikke kan gå - hva skal han gjøre?

På gulvet ligger det andre barn som ikke blir hentet fordi foreldre ikke kan betale sykehuspengene. Forholdene i Ghana er desperate for dem som er fattige og blir syke.

— Rekruttering fra slike land er et ran av helsepersonell, skriver lederen for den britiske legeforening James Johnson. Han viser til at den britiske regjering på den ene side lover å øke u-hjelpen og ettergi gjelden, mens den på den annen side raner et land som Ghana for helsepersonell. Han mener saken bør komme opp på G8-møtet i Skottland som holdes i juli og skriver:

Spart enorme summer

«Vi burde presse de engelskspråklige landene til å utdanne nok leger og sykepleiere til å dekke sine egne behov i årene fremover, og vi i Storbritannia burde gå foran med et godt eksempel».

Britene er ikke alene om å renske afrikanske land for helsepersonell. Rekruttering skjer også til sykehus i USA, Australia, Canada og Frankrike. I alle disse landene ville sykehus blitt stengt hvis de ikke hadde utenlandsk arbeidskraft.

Resultatet er at i dag er det flere leger fra Benin som arbeider i Frankrike, enn det er leger i Benin. Det er flere etiopiske leger som arbeider i Washington, enn det er i hele Etiopia. Av de nye sykepleierne som registreres i Storbritannia er 40 prosent utdannet i andre land, av legene er 30 prosent utdannet i andre land. Til sammenlikning er fem prosent av legene i Tyskland og Frankrike utdannet i andre land. En rapport som Redd Barna offentliggjorde i februar, anslo at siden 1999 har britene spart 65 millioner pund (760 millioner kroner) på å importere leger og 38 millioner pund (444 millioner kroner) på å importere sykepleiere bare fra Ghana.

Innført forbud

På en helsekonferanse i London nylig ble det opplyst at britene de siste ti årene har rekruttert 28.500 helsearbeidere fra afrikanske land, hvorav 12.500 leger. Tallet øker. I året 2003-2004 kom det 3000 sykepleiere fra forskjellige afrikanske land.

Britene har innført et forbud mot aktivt å rekruttere helsepersonell fra de fattigste landene i Afrika, men de kan ikke hindre at private sykehus og pleiehjem rekrutterer fra disse landene. Årsaken til at så mange forlater sine hjemland, er at helsevesenet er så dårlig, de har lange arbeidsdager og liten lønn. I Europa eller USA kan de tjene ti ganger så mye. På London-konferansen fortalte Joseph Kasonde, som i mange år var den høyeste embetsmann i helsedepartementet i Zambia:

— Vi forsøkte å forby denne legeflukten, men det virket ikke. I stedet måtte vi prøve å bedre helsepersonalets lønnsbetingelser, noe som tar lang tid.

Kasonde mente den beste hjelpen er å støtte bestemte prosjekter, for eksempel aidsklinikker eller kreftavdelinger slik at pengene går direkte til dem som trenger dem og ikke forsvinner i byråkrati og korrupsjon.