Samlet norsk bistand i fjor var på 18,9 milliarder kroner. Av dette var den tosidige bistanden på 12,6 milliarder kroner. I dette beløpet er inkludert 4,1 milliarder kroner som er såkalt multibilateral bistand. Det er midler som kanalisere inn i spesielle prosjekter i enkeltland som internasjonale bistandsorganisasjoner, som f.eks. FN, har ansvaret for.

Mest til Sudan

En liste over de 35 største bistandsmottakerne viser at Sudan var det landet som fikk det største beløpet — knappe 683 millioner kroner.

Hovedmålet for Norges utviklingssamarbeid med Sudan er å bidra til fred og bekjempelse av fattigdom. I fjor ble ca 35 prosent av den norske bistanden gitt gjennom to flergiverfond som administreres av Verdensbanken. Ifølge Utenriksdepartementet/Norad har gjennomføringen av tiltak finansiert av disse fondene gått saktere enn forventet. Årsaken er svakheter i Verdensbanken og manglende kapasitet hos sudanske myndigheter.

FN og norske frivillige organisasjoner er andre viktige kanaler for norsk bistand. I Sør-Sudan har Norge et tett samarbeid med Sverige, Danmark, Nederland, Storbritannia og Canada.

Av totalbeløpet ble 235 millioner kroner kanalisert gjennom frivillige organisasjoner. De to største postene er bidrag til økonomisk utvikling og handel (258 mill. kroner) og nødhjelp (229 mill. kroner).

Palestina

I Asia var det Det palestinske området som ble tilgodesett med det største enkeltbeløpet - 563 millioner kroner.

Tolv asiatiske land befinner seg på listen over de 35 største mottakerne av norsk bistand. Ved siden av Det palestinske området er det Afghanistan (415 mill. kroner) og Sri Lanka (232 mill. kroner) som får de største beløpene.

Om lag to tredjedeler av den norske støtten til Det palestinske området kanaliseres gjennom FN-systemet og frivillige eller humanitære organisasjoner. Resten utbetales til utviklingssamarbeid med palestinske institusjoner og til budsjettstøtte slik at offentlige tjenester for den palestinske befolkningen kan opprettholdes.

Det norske utviklingssamarbeidet er konsentrert om utdanning, energi og godt styresett samt humanitær bistand som kanaliseres til frivillige organisasjoner og FN-systemet. I fjor ble det gitt 137 millioner kroner i finansiell støtte som bidrag til dekning av lønninger og driftsutgifter i helse og utdanning.

500 hus i Afghanistan

Mye av bistandsarbeidet i Afghanistan er konsentrert om landsbygdutvikling og fattigdomsreduksjon. Tilbakevendte flyktninger møter store utfordringer, og i Faryab-provinsen, der de norske ISAF-styrkene er stasjonert, har Norge støttet byggingen av 500 boliger. I tillegg er det gjennom frivillige organisasjoner gjennomført prosjekter innen bl.a jordbruk, infrastruktur og husdyrhold.

Norge bidrar også til bekjempelse av den økte narkotikaproduksjonen i prosjekter der bønder skal finne alternative leveveier.

Minst til Latin-Amerika

Guatemala og Nicaragua er de to største bistandsmottakere i Latin-Amerika. Til sammen får disse landene 256 millioner kroner av en samlet sum på 605 millioner kroner til denne regionen.

Fire land på Balkan mottar 481 millioner av de 776 millioner kroner som ble utbetalt til bistandspartnere i Europa.

MALI: Mali fikk 109 millioner kroner i bistand fra Norge i 2006. Støtten omfatter prosjekter innen helse, utdanning og økonomisk utvikling, der kvinner er en av målgruppene. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND