Det er bedre enn at valmuene ender som heroin i hendene på vestlige stoffmisbrukere, mener britiske leger.

Heroin er et farlig rusmiddel, men kan også brukes i medisinsk behandling og går da under navnet diamorfin. Diamorfin brukes av leger i enkelte land – blant annet Storbritannia – som bedøvelsesmiddel og akuttmedisin ved brå, uventet og alvorlig sykdom.

Den høyt ansette britiske legeforeningen BMA tar nå til orde for å bruke råstoff fra de afghanske opiumsåkrene til økt produksjon av diamorfin. På den måten kan man redusere heroinproduksjonen uten å ta levebrødet fra fattige afghanske valmuedyrkere, blir det sagt.

Nekter

Britiske leger klager over at mangelen på diamorfin stadig blir verre. Men ifølge den britiske rikskringkastingen BBC vil verken Afghanistans eller Storbritannias politiske ledere være med på å bruke valmuene til å avhjelpe denne mangelen.

Tjenestemenn i London sier det vil være knyttet så store praktiske vansker til et slikt prosjekt at penger og krefter heller bør brukes på andre områder. Afghanerne vil på sin side heller fortsette arbeidet med å erstatte valmuene med andre typer avlinger.

Men Emmanuel Reinert, som leder den narkotikapolitiske tankesmien The Senlis Council, sier at å ødelegge valmueåkrene, slik blant annet USA går inn for, kan bli en katastrofe. Det kan først og fremst ramme president Hamid Karzais arbeid for å stabilisere Afghanistan.

– Katastrofalt

– Alle inngrep mot de afghanske bøndene vil være katastrofalt, spesielt i tiden før valget i Afghanistan. Det vil svekke bøndenes følelse av tilhørighet til samfunnet og oppmuntre dem til å støtte krigsherrer som står utenfor politisk kontroll, mener Reinert.

The Senlis Council støtter derfor tanken om å la de afghanske bøndene levere råstoff til produksjon av diamorfin. Dr. Jonathan Fielden ved universitetet i Reading vest for London påpeker ifølge BBC at forsyningene av diamorfin har vært sviktende, spesielt det siste året.

Fielden tror det blir vanskelig å overtale verdenssamfunnet til å la valmuene brukes i diamorfin-produksjon. Sterke krefter, blant dem kristne hjelpeorganisasjoner, mener bøndene i Afghanistan heller bør få penger til vanningsanlegg slik at de kan dyrke annet enn valmuer.

Afghanske menn som går gjennom en valmueåker i Nangharhar-provinsen. Arkivfoto fra mars 1999. FOTO: AP