Ifølge internasjonale hjelpeorganisasjoner har 135.000 afghanere forlatt Pakistan hittil i år, og det til tross for den mest omfattende voldsbølgen i Afghanistan siden Taliban-regimet ble styrtet i 2001.

Det er viktig at arbeidet med å gjenopprette fred og stabilitet i Afghanistan lykkes for å unngå en uheldig utvikling i nabolandene, mener USAs tidligere viseutenriksminister Richard Armitage.

– Jeg vil rette oppmerksomheten mot Afghanistan, fordi en positiv utvikling der er langt viktigere enn i Irak, sa Armitage på et seminar for fredsmeklere. Han mener negativ utvikling i Afghanistan vil undergrave president Pervez Musharrafs bestrebelser på å få bukt med religiøs ekstremisme i Pakistan.

Gammelt problem

Fortsatt bor tre millioner afghanske flyktninger i Pakistan, og selv om titusener vender tilbake til Afghanistan er problemene store. Pakistan og Iran har levd med dette flyktningproblemet siden 1980-årene, da afghanerne rømte unna de sovjetiske okkupasjonsstyrkene.

– Afghanerne så ingen grunn til å vende hjem ettersom vold og usikkerhet bare økte i deres gamle hjemland. Dessuten var det lettere for mange av dem å tjene til livets opphold i Pakistan eller Iran, sier Sajid Hussain Chatta i det pakistanske departementet med ansvar for grenseregionene mot Afghanistan.

Nå forsøker regjeringen i Islamabad, FN-organisasjoner og viktige ikke-statlige hjelpeorganisasjoner å kartlegge hvilke behov Pakistan har for internasjonal hjelp før en giverlandskonferanse blir sammenkalt neste år.

Men det er etter hvert blitt langt vanskeligere å finne økonomiske midler for å hjelpe afghanere i Pakistan fordi andre humanitære kriser, som Darfur og Kongo, legger beslag på en stadig større del av internasjonale nødhjelpsmidler.

Tre generasjoner

Etter som afghanerne har hatt opphold i Pakistan mye lengre enn først antatt, har deres nærvær i nabolandet gått fra å være et humanitært flyktningproblem til å bli et utviklingsproblem.

Det viser seg ikke minst i det høye antall analfabeter, mangel på rent vann, dårlige sanitære forhold og liten eller ingen tilgang på helsetjenester.

I tillegg viser oversikter fra pakistanske myndigheter at nesten halvparten av afghanerne i Pakistan er under 18 år, og dermed kan det gå i retning av en tredje generasjon flyktninger fra Afghanistan. Familier som opprinnelig talte tolv medlemmer, kan snart være oppe i 60 personer.

Men mindre enn halvparten av de afghanske flyktningene i Pakistan bor i rene leirer, og mange afghanere i byområder har slått rot og blitt mer integrert.