Mer enn 300.000 afghanere truet ikke bare av kulde men også av hungersnød.

-Vi antar at ofrene for den ekstreme kulden i hovedsak var barn. eldre og kvinner, sier FNs samordningskontor for Afghanistan i en uttalelse.

Dødstallene ble registrert mandag kveld blant 80.000 mennesker i seks leire rundt Herat. Temperaturen har vært nede i minus 25 grader.

En halv million afghanere har flyktet fra hjemmene sine siden i sommer på grunn av den verste tørken i manns minne, og på grunn av krigen mellom talibanmilitsen og geriljaen i nordområdene.NTB