I artikkelen som domstolen i Kabul fant blasfemisk, stilte redaktør i bladet «Kvinners rettigheter» spørsmålstegn ved nødvendigheten av strenge islamske shariastraffer for tyver og andre lovovertredere. Under islamsk lov kan blasfemi straffes med døden.

Redaktør Mohaqiq Nasab ble pågrepet forrige måned på ordre fra en av president Hamid Karzais religiøse rådgivere etter at en sjiamuslimsk gruppe klaget over Nasabs artikkel.

Nasab kan anke dommen. For to år siden ble to journalister dømt til døden etter å ha skrevet angivelig blasfemiske artikler, men de greide å rømme fra fengsel og har siden søkt om asyl i Vesten.