— Jeg har ikke lyst til å dø. Men ved Guds vilje er jeg klar for å bli konfrontert med mine valg, helt og holdent, sier Abdur Rahman (40) i søndagens utgave av La Repubblica.

— Hvis jeg må flykte igjen, vil det bety at Afghanistan ikke har forandret seg. Det vil være en seier for våre fiender, for Taliban, som verken respekterer menneskerettighetene eller andre religioner, sier Rahman.

Avisa intervjuet konvertitten ved å sende skriftlige spørsmål til ham via en hjelpearbeider som besøkte ham i fengselet utenfor Kabul.

Rahman risikerer å bli hengt hvis han blir funnet skyldig i religiøst frafall under den islamske Sharia-loven. USA og flere andre vestlige land har lagt sterkt press på Afghanistan for å forhindre at han blir dømt til døden.