— Styrkens nærvær er helt nødvendig, sa Norges FN-ambassadør Ole Peter Kolby.

Sikkerhetsrådet vil imidlertid neppe utvide ISAFs operasjonsområde ut over Kabul og den afghanske hovedstadens nærmeste omgivelser. Diplomater ved FN-hovedkvarteret sier USA og Frankrike motsetter seg en slik utvidelse.

— Rådets medlemmer innser hvor viktig det er å opprettholde sikkerheten i Kabul. De ga uttrykk for at det er deres hensikt å forlenge ISAFs mandat når det utløper 20. juni i år, sa Ole Peter Kolby til pressefolk ved FN-hovedkvarteret i New York.

Frankrike har lagt frem et formelt forslag til resolusjon om fornyelse av mandatet, tilføyde han. Ifølge diplomatiske kilder var det sannsynlig at denne resolusjonen ville bli vedtatt i løpet av Skjærtorsdag.

ISAF er en internasjonal sikkerhetsstyrke som består av 4.800 for det meste europeiske NATO-soldater, og står under britisk operativ kommando. Norge har bidratt med mineryddere og andre spesialister til styrken.

(NTB)