Det går fram av årsrapporten fra FNs organ for narkotikabekjempelse (UNODC), som anslår at 92 prosent av all heroin nå kommer fra Afghanistan.

Mens Taliban-regimet nærmest hadde utryddet opiumsdyrkingen i Afghanistan, har valmuene blomstret siden utenlandske styrker rykket inn i landet i 2001.

I fjor økte opiumsproduksjonen med hele 49 prosent, og i år frykter UNODC at avlingene skal bli enda større enn fjorårets 6.100 tonn.

Laboratorier

Mens landet for et par år siden eksporterte råopium, omgjøres nå rundt 90 prosent til heroin og morfin i avanserte laboratorier før det forlater landet, konstaterer UNODCs representant i Kabul, Christina Oguz.

Myndighetene i landet er tilsynelatende hjelpeløse, og det samme er de utenlandske styrkene i landet.

Den NATO-ledede ISAF-styrken i Afghanistan, der også Norge deltar, har innsett at de ved å ødelegge opiumsavlinger bare skaffer seg flere fiender i sivilbefolkningen.

Radiotabbe

Tidligere i år høstet ISAF kritikk etter at de i radioannonser lovet opiumsbøndene at de i skulle få ha avlingene i fred.

Talsmenn måtte beklage annonsene og understreket at styrken støtter opp om afghanske myndigheters arbeid med å bekjempe narkotika.

– Vi ber ISAF unngå slike feil i framtida, for det kan skape helvetes mye problemer for arbeidet med å bekjempe narkotika i Afghanistan, sa en talsmann for departementet for narkotikabekjempelse i Kabul i en kommentar til radiotabben.

Korrupsjon

Narkotikabekjempelsen hemmes vel så mye av omfattende korrupsjon og mektige bakmenn med nære bånd til president Hamid Karzais regjering.

Blant dem som anklages for å være tungt involvert i narkotrafikken er presidentens yngre bror og valgkampleder, Ahmed Wali Karzai, som har base i Kandahar.

– Dette er noe alle vet, konstaterte tidligere innenriksminister Taj Mohammad Wardak for en tid tilbake.

Flere av statsrådene i Karzais regjering er også i søkelyset, det samme er mannen presidenten har satt til å lede kampen mot narkomafiaen, viseinnenriksminister Mohammed Daoud.

Helmand-provinsen

Taliban har også snudd i synet på narkotika, og finansierer nå deler av sitt opprør mot de med inntekter fra handelen.

– Opium er mer et sikkerhetsspørsmål enn et narkotikaspørsmål i Afghanistan, sier UNODCs leder Antonio Marias Costa.

Helmand-provinsen, der opprørerne står sterkest, produserte i fjor alene mer narkotika enn land som Burma, Marokko og Colombia, slår UNODC fast.

92 prosent av all heroin i verden kommer nå fra Afghanistan, konstateres FNs organ for narkotikabekjempelse (UNODC).
CAREN FIROUZ