Oberstløytnant Aksel Godberg Olsson hadde flere tepper med seg i bagasjen, og i tollen viste han kvitteringer på at de ikke kostet mer enn 6.000 kroner til sammen, slik at han slapp moms. Etter å ha fått tips, fikk tollerne mistanke om at kvitteringene kunne være falske. Saken ble ikke anmeldt, men ble håndtert internt i Forsvaret.

Daværende forsvarssjef Sigurd Frisvold ble raskt informert om saken. En måned tidligere skal Frisvold selv ha kjøpt tepper fra Afghanistan gjennom en annen høyere offiser.

— Jeg vil ikke kommentere denne saken, men jeg kan bekrefte at jeg kjøpte et teppe til 300 dollar, sier Frisvold til avisen.

Kan ha brutt regler Teppene skal han ha kjøpt av en oberst som også var mistenkt for å ha jukset med kvitteringer, men som ble frikjent. I flere e-poster skal Frisvold og obersten ha forhandlet om teppene, og Frisvold skal til slutt ha bestemt seg for å kjøpe to av dem. Teppene ble levert på Akershus festning av en soldat. Frisvold ga kureren penger som skulle leveres til obersten i Kabul.

Ifølge Tollvesenet kan Frisvold ha brutt importreglene fordi det ikke var betalt moms for teppene. Grensen på 6.000 kroner gjelder nemlig bare personlige eiendeler, og ikke ting som skal selges videre.

– Avhengig av hva som er avtalt, kan både selgeren, kjøperen og kureren være skyldig i ulovlig innførsel, sier kontorsjef ved Tollvesenet på Gardermoen, Paul Ask.

Utbredt praksis DN skriver at praksisen med falske kvitteringer var svært utbredt blant Forsvarets folk i Afghanistan. På kvitteringene sto et lavere beløp enn det teppene faktisk kostet. Ved innførsel til Norge slapp teppekjøperne da moms, og her i landet ble mange tepper så solgt videre.

1. juli fikk Godberg Olsson en militær refselse på grunn av teppesaken, som ble unntatt offentlighet. Informasjonssjef Geir Anda i Forsvarets overkommando bekrefter overfor DN at saken gjaldt bruk av falske kvitteringer, men vil ikke kommentere innholdet i saken.

Godberg Olsson selv vil heller ikke kommentere saken, men henviser til Forsvarsstaben.