DER SATT forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, et par journalister, og en hel gjeng med andre forsvarstopper rundt et møtebord i leiren Camp Spann. Der bedriver blant andre norske offiserer trening og undervisning av soldater i den afghanske hæren. OMLT, eller Operating Monitor Liason Team, heter gruppen de tilhører.

Mens vi satt der kom Olsbø til å nevne at det godt kan være slik at noen av dem som underviser følger med afghanske soldater til Sør-Afghanistan. Kandahar for eksempel. Med andre ord, det kan god være at norske instruktører følger elevene sine sørover også. Det var ikke bare forsvarsministeren som hadde behov for å stille noen oppfølgingsspørsmål da det kom frem. Olsbø hadde da også vært tre dager i Kandahar på rekognosering i mai.

En bagatell? Noen vil si det. Men, som Anne-Grete Strøm-Erichsen selv sa det i går: Det er nettopp på grunn av slikt at det er så viktig for oss å reise ned hit og forhøre oss om hvordan det går.

FOR HER STÅR dilemmaene i kø. Fra i vinter husker vi den heftige debatten om hvorvidt Norge skulle sende spesialstyrker til Afghanistan på NATOs oppfordring. Vi husker hvor kinkig situasjonen ble for SV, og dermed regjeringen. Norge sendte 150 personer under forutsetning av at de bare skulle operere i Kabul. De skulle ikke nærme seg de voldelige kampene i sør. Denne forutsetningen utgjorde hele den lealøse knaggen som SV kunne henge sin støtte til beslutningen på.

Dermed er det oppsiktsvekkende at norsk personell likevel kan komme i en situasjon der de drar sørover. OMLT var ikke noe tema i vinter, og grunnen var at ingen så for seg dette dilemmaet. I Camp Spann jobber norske offiserer med å trene soldater, og de fungerer som rådgivere for dem. De kan bli bedt om å bidra der soldatene faktisk er i kamp — altså i sør. Skal de si nei til det, og bare følge sine afghanske elever på halvveien, eller skal de si ja?

Olsbø hadde varslet sitt hovedkvarter hjemme på Jåttå i Stavanger, og Strøm-Erichsen sier at det er helt i orden for henne. Men hun er også svært tydelig på at hun nå skal rett hjem og drøfte dette eksempelet.

REKOGNOSERINGEN i Kandahar illustrerer også kjernedilemmaet til den norske regjeringens holdning til plasseringen av norske styrker. Regjeringen er på ingen måte alene om å ha begrensninger på hvor styrkene skal. Sammenliknet med tyskernes begrensninger, er den norske svært så situasjonsbetinget og åpen for tolkninger. Men Norge har ilagt seg en begrensning som tilsier at enhver slik reise sørover skal behandles politisk. Vi må tro at det ikke bare gjelder for spesialstyrkene. En norsk soldat er jo en norsk soldat når det først smeller. Og det gjør det jo gjerne i Afganistan.