80 av krigerne fra den opposisjonelle fraksjonen ledet av Ahmed Shah Masood ble også tatt til fange i offensiven.

Taliban krysset elva Kokcha mot havna A-e-Khanum, som ligger på grensa til Tajikistan og er et av Masoods forsyningspunkt.

Taliban kontrollerer over 90 prosent av Afghanistan.NTB