-Vi har fått informasjoner om at en internasjonal terroristgruppe planlegger et angrep på Zanzibar, sa en talskvinne fra det britiske utenriksdepartementet onsdag. Hun gikk ikke nærmere inn på hva trusselen består i.

-Vi tror at Tanzania, samt Zanzibar og Pemba-øyene, er ett av flere land i Øst-Afrika hvor terrortrusselen kan være økende, sa talskvinnen. Storbritannia advarer nå folk mot å reise til Zanzibar. I forrige uke gikk amerikanske myndigheter ut med en liknende advarsel.

(NTB)