USAs president Barack Obama blir oppfordret til å følge en langt hardere og kompromissløs linje overfor prestestyret i Teheran, hvis det skal lykkes å stoppe Irans planer om å utvikle en atombombe.

– Et konstant press på mullaene er 100 ganger viktigere enn bombing, sier Maryam Rajavi , president for det Nasjonale iranske motstandsråd, som fra eksil i Frankrike representerer en rekke iranske opposisjonsgrupper.

I januar lyktes det etter tre dommer i EU-domstolen å få EUs utenriksministere til å fjerne en av motstandsrådets organisasjoner fra den europeiske liste over terrororganisasjoner, så Maryam Rajavi i dag fremstår som en legitim opposisjonsleder.

Slutt med pratet

– Mitt råd til Obama er å slutte med den ettergivende politikken og innføre omfattende sanksjoner. Samtidig må han, som EU, fjerne gruppen Folkets mujahediner fra USAs terrorliste. Det vil sende et kraftig signal til det iranske folk om at det har rett til å organisere en motstandskamp mot prestenes diktatur, sier Maryam Rajavi.

Hvis det lykkes Iran å utvikle en atombombe, vil det oppstå en forverret situasjon, og det vil bli vanskelig å gjennomføre et regimeskifte i Iran, frykter hun.

– Hvis prestene har en atombombe, vil de true hele verden og tvinge landene i Midtøsten til å godta deres makt. Derfor haster det. Vesten må slutte å gi innrømmelser til mullaene, for de spiller på å vinne så mye tid som mulig, mener den iranske opposisjonslederen.

Truer hele verden

Ifølge Maryam Rajavi truer prestestyret i Teheran hele verdens fremtid. De iranske ayatollaene, som hun konsekvent kaller mullaer, beskyldes for å ville dominere muslimer overalt på kloden med en rabiat utgave av islam, og for å støtte terrorisme.

– Like før annen verdenskrig trodde man heller ikke at det ville komme en total krig. I dag er jeg overbevist om at hvis det internasjonale samfunnet ikke får stoppet prestenes atombombe og deres eksport av terrorisme, vil tredje verdenskrig bryte ut, sier hun.

Vil starte kriger

Maryam ser et klart mønster og mener at Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei , bruker Irans president Mahmoud Ahmadinejad som en brikke i sitt spill.

Ahmadinejad har flere ganger sjokkert verden med oppfordringer om å utrydde Israel. Et år etter innsettelsen som president i 2005 kom krigen mellom Israel og den iranskstøttede Hizbollah-geriljaen i Libanon, og nylig kom krigen til Gaza, der Hamas er støttet av Iran.

– Mullaene vil starte kriger, fordi de mener det internasjonale samfunnet er svakt, sier opposisjonslederen med lys stemme og kraftig aksent på fransk. På tross av sin motstand mot prestestyret og dets «religiøse fascisme» bærer hun alltid et lett tørkle over håret, og hun håndhilser ikke på menn.

Av terrorlisten

Den iranske opposisjonen har i en årrekke hatt hovedkvarter i byen Auvers-sur-Oise utenfor Paris. I juni 2003 gjennomførte 1300 franske politifolk en razzia i bygningene, pågrep 165 personer, beslagla ni millioner dollar og reiste sak om terrorisme.

Seks år senere er 24 personer fortsatt tiltalt, men saken er aldri kommet for retten. Maryam Rajavis advokater krever nå at saken enten henlegges eller blir behandlet. Opposisjonslederen beskylder Frankrike for å ha økonomiske argumenter for å fortsette mistenkeliggjøringen av motstandsrådet. Frankrike er eneste EU-land som stadig er motstander av EU-domstolens av-gjørelse om å ta mujahedinerne av terrorlisten.

– Vi ber Frankrike og alle andre land om å være nøytrale. Men det er påfallende at det franske oljefirmaet Total like etter razziaen i vårt hovedkvarter underskrev en ny stor kontrakt i Iran. Det er feil å la økonomiske hensyn avgjøre forholdet til prestestyret. Liksom det er feil å tro at man kan forhandle med det, slutter Maryam Rajavi.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

VERDENSKRIG: Maryam Rajavi besøkte like før jul Holocaust-minnesmerket i Berlin. Nå advarer hun om at krig kan komme igjen - med Iran i hovedrollen.