Han tror en åpen sak mot Saddam vil bringe frem historier om allianser og våpensalg fra 80— og 90-årene, vitneutsagn som flere europeiske land helst så i graven sammen med diktatoren.

— Det viktigste er å få til en prosess som er gjennomsiktig og rettferdig. Og irakerne selv bør stå for den. Det verste som kan skje er at vi ender med en rettssak som tilpasses tidspunktet for George Bush sin valgkamp i USA, sier forskeren ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Han advarer mot å føre Saddam inn for et irakisk krigsforbrytertribunal som ikke har klippet navlestrengen til amerikanerne.

- Irak trenger forsoning

— Flere grupper vil oppfatte det som problematisk dersom prosessen fremstår som styrt av amerikanerne. Først bør den reelle makten overføres til irakerne, slik planen er å gjøre det 1. juli, sier Thune.

Med USAs sterke politiske nærvær i dagens Irak mener han en rask prosess mot Saddam vil skusle bort en allerede tynnslitt legitimitet. Det gjelder for eksempel blant murrende sunnimuslimer, der eliten har mistet sin leder og sine posisjoner, og i opinionen i den arabiske verden.

— Det er et poeng at irakerne nå skal gjennom en forsoningsprosess. Domstolen som Saddam skal møte må oppfattes som renhåret, og ikke skape nye stridigheter med sunnimuslimene.

Det amerikanskoppnevnte styringsrådet i Irak opplyser at Saddam vil bli stilt for et nyopprettet krigsforbrytertribunal i hjemlandet. Et internasjonalt tribunal, på linje med FNs Haag-domstol eller krigsforbryterdomstolen for Rwanda, er uaktuelt.

Plaprer om våpensalg?

Internasjonale strafferettseksperter stiller spørsmål ved det irakiske tribunalets juridiske grunnlag og upartiskhet. Human Rights Watch frykter den amerikanske okkupasjonsmakten vil trekke i trådene. Det kan bli en hårete kamel å svelge for mange. Henrik Thune mener en prosess mot Saddam ikke blir helt enkel for amerikanerne og enkelte europeiske land heller.

— Saddam er jo selv hovedvitne til hva som har skjedd i Irak siden 1979. Han vil forsvare seg, og fortelle hva som skjedde på 80- og 90-tallet. Da er det mange europeiske regjeringer som har ting å frykte, mener Thune.

Det gjelder salg av masseødeleggelsesvåpen og deler til våpenproduksjon, fra Frankrike, Tyskland og England, CIAs rolle da Irak brukte kjemiske stridsmidler under Iran-Irak-krigen - og hva som egentlig skjedde da våpeninspektørene hjemsøkte Irak på 90-tallet.

Det var i går ukjent hvor Saddam Hussein nå holdes. CNN meldte tidlig på dagen at han var flyttet til en amerikansk base i Qatar. Dette ble avvist av et medlem av det irakiske styringsrådet.

— Han er fortsatt i Irak. Han vil bli stilt for retten i Bagdad i en irakisk domstol som kommer til å være rettferdig, sa Muwafaq al-Rubaiye til tv-kanalen al Arabiya.