I et notat som ble sirkulert blant representanter fra giverlandene søndag, skriver Verdensbanken at det kan bli aktuelt å utvide det eksisterende hjelpeprogrammet til også å omfatte lønn til ansatte i den Hamas-ledede regjeringen.

I mars anslå Verdensbanken at innen utgangen av året ville andelen palestinere under fattigdomsgrensen ha steget til 67 prosent, og arbeidsløsheten til 40 prosent.

– Vi anser nå at disse anslagene er for lave, heter det i notatet som ble gitt til diplomater i forkant av et møte mellom landene i den såkalte Midtøsten-kvartetten tirsdag.