Den oppsiktsvekkende konklusjonen kommer fra britiske forskere som studerer pestens spredningsmønster. Nye studier foreslår at spredningen av svartedauden i det 14. århundret ikke hadde sin hovedårsak i rotter, men et virus i slektskap med Ebola som kan komme tilbake når som helst. Forskerne frykter en global katastrofe hvis viruset dukker opp igjen. — Flyten av mennesker og varer i den moderne verden kan medvirke til pestspredning, sier epidemiloger ved Liverpool University, Susan Scott og Christopher Duncan, til Ananova. De to har rekonstruert pestens spredningsmønster ved hjelp av kirkegårdsregistre. Mønsteret ville sett annerledes ut hvis rotter hadde skylden, skriver de i boken "Biology of Plagues". Svartedauden ankom Norge sommeren 1349 med en båt til Bergen. Bare om lag en tredel av den norske befolkningen overlevde. Det tok 150 år før folketallet nådde sin gamle høyde.