USA forlanger endringer i slutterklæringen til toppmøtet i FN som skal finne sted 14. til 17. september. Det mest kontroversielle amerikanske forslaget er å svekke tiltakene som har som mål å halvere antallet mennesker som lever i fattigdom innen 2015.

Den britiske hjelpeorganisasjonen ActionAid advarer mandag mot konsekvensene de amerikanske endringene vil få. Organisasjonen mener endringene vil føre til millioner av dødsfall og at barn vil bli nektet retten til utdannelse.

I en ny rapport opplyser ActionAid at 100 millioner flere lever i fattigdom i Afrika i dag enn for 15 år siden. Siden 1990 har forventet levelader i Afrika falt med 15 år, fortrinnsvis på grunn av aids og hiv.