– Vi må ha mot til å bekjempe fanatisme i egne rekker, og ikke være nikkedukker som passivt aksepterer alt uansett i vår støtte til Israels tilsynelatende uendelige kamp for sin plass på jorden, skriver Sender i en kronikk i Aftenposten.

Kronikken ble ført i pennen rett før Israel innledet sin militære storoffensiv mot Gazastripen, og budskapet er i første rekke rettet mot norske jøder og Israel-venner.

– Det er lite ærefrykt å spore når ekstreme settlere banker opp og dreper palestinere i Guds navn, eller hos fundamentalistiske rabbinere i Vesten som fornekter dagens palestinske barns behov for identitet og en plass på jorden, fortsetter Sender, som leder den største jødiske menigheten i Norge.

– Vi må ikke være blinde eller stumme for de overgrep som skjer internt (i Israel), forkledd som nasjonalisme og religion, skriver hun.

– Vi må bli flinkere til å møte våre medborgeres spørsmål om hvorfor konflikten i Midtøsten synes så vanskelig å løse – og hva som er vårt felles ansvar, fortsetter Sender.