NTB

— Jeg ville være forsiktig med å la barn, ja også voksne, se bilder fra ulykken om og om igjen. Bildene er så sterke at folk lett kan identifisere seg med dem, sier Dyregrov til NTB.

Han forteller at det er viktig ikke å la barn og unge og mennesker med sterk fantasi se bildene uten at de samtidig blir fortolket og forklart. Mange av dem som blir påvirket vil kunne oppleve søvnproblemer og engstelse.

Atle Dyregrov er psykolog ved Senter for krisepsykologi i Bergen og har opparbeidet seg god kjennskap til amerikansk kriseberedskap.

Topp beredskap

— De har et vel fungerende system for beredskap, og de har etablert et godt samarbeide mellom de ulike enhetene, som Røde Kors, brann-vesen, sykehus og politi, sier Dyregrov, men legger til at det hjelper så lite når omfanget er så stort som nå.

En katastrofe av slike dimensjoner mener han rokker ved folks kollektive følelse av trygghet. Usårbarheten vi kan føle til daglig blir rammet.

— Dette rammer derfor ikke bare amerikanerne, men også oss i Norge. Vi reiser mer og forflytter oss raskere enn før, og denne katastrofen betyr at vi ikke kan være trygge noe sted, sier Dyregrov.

Ny situasjon

Rapporter han har gått gjennom etter den forrige terroraksjonen mot World Trade Center viste at mange ble skadd fordi de ikke holdt seg i ro inne i bygningen. I stedet tok mange i bruk trappegangene, som etter hvert ble fylt av røyk og nær-mest fungerte som skorsteiner.

— Nå har vi sett en omvendt situasjon, hvor det har vært om å gjøre å komme seg ut av bygningen før den raste sammen. Det viser at dette er en situasjon det har vært umulig å forberede seg på, sier psykolog Atle Dyregrov.