• Det er ikke norsk politikk og tjener ikke norske interesser å irritere Russland. Det gjør Jan Petersen ved å invitere Georgia inn i NATO, sier Bjørn Jacobsen (SV).

Jacobsen (bildet) sier han reagerer meget sterkt på at Jan Petersen står bak et resolusjonsforslag til NATOs parlamentarikerforsamling om å innvilge Georgia MAP-status, slik BT fortalte i går.

MAP-status innebærer at et søkerland til forsvarsalliansen blir en del av en aksjonsplan for fullt medlemskap.

Russisk konfrontasjon

— Det er regler for hvilke land som kan få slik status. En av forutsetningene er at det ikke skal være noen uavklarte territorielle spørsmål i det aktuelle landet, sier Jacobsen, og peker på at det nettopp er tilfellet i og med den nylig avsluttede krigen med Russland, begrunnet i striden om Abkhasia og Sør-Ossetia.

— Jan Petersen stiller seg med dette på linje med de kreftene i NATO som søker konfrontasjon med Russland. Hvis Petersen får det som han vil, kan vi risikere at norske soldater blir bedt om å føre krig mot vår egen nabo Russland - i Georgia. Det vil skje hvis NATOs artikkel 5 skulle komme til anvendelse i Georgia, sier Bjørn Jacobsen.

Artikkel fem innebærer at alle NATOs medlemsland er gjensidig forpliktet til å forsvare hverandre, hvis et medlemsland skulle bli angrepet.

Har kjølnet

— Jeg oppfatter dette som helt utenkelig, og det er meget uklokt, særlig sett i lys av hva som skjedde etter at Georgia gikk til angrep og bidro til at krigen med Russland ble en realitet, sier Jacobsen.

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier at iveren etter å få Georgia inn i NATO har kjølnet, fordi mer og mer blir klart om hva som skjedde forut for krigshandlingene.

— Jeg tenker særlig på rapportene fra observatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Mye kan tyde på at det var Georgia som startet krigshandlingene, sier Lodgaard.

Han mener at dette, kombinert med det samlede trykket mot Russlands grenser i form av amerikanske forsvarsinstallasjoner og allianser «kan bli mer enn det Russland kan akseptere».

Trykket mot Russland

Lodgaard ramser opp amerikanske baser i Romania og Bulgaria, rakettskjoldet med radar i Tsjekkia og rakettsiloer i Polen, samt eventuelt NATO-medlemskap for Ukraina og Georgia.

— Hvis alt dette blir realisert, så kan vi skrive med bred penn at forholdet mellom Russland og USA blir anstrengt i mange år og overskuelig fremtid, sier han.

Lodgaard anser Russlands varsel om å plassere ut raketter i Kaliningrad som et forhandlingsutspill for å få til en omkamp om USAs utplassering av rakettskjold i Europa. Han mener det ikke er utenkelig at USAs nye administrasjon kan komme til å se på rakettskjoldet med nye øyne, men peker samtidig på at Barack Obama fremstår som en pådriver for å få Georgia inn i NATO.

Lodgaard mener Jan Petersens utspill om Georgia vil bli lagt merke til internasjonalt.

DAVID MDZINARISHVILI