Adenauer, som var vesttysk statsminister fra 1949 til 1963, satte ifølge nylig frigitte dokumenter fram tanken om å la østtyskerne få hele Berlin for Kennedy og den amerikanske utenriksministeren Dean Rusk. Saken skulle i hemmelighet avklares med Sovjetunionen.

— Avtalen ville innebære at vesttyskerne skulle få områder i DDR i bytte mot Vest-Berlin. Forslaget ble satt fram under den alvorlige krisen omkring delingen av Berlin i 1961-62, het det på det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegels nettsider tirsdag.

Adenauer beskrev forslaget som«en fordelaktig utveksling» sett fra Vest-Tysklands side. Han var imidlertid forberedt på at prosjektet ville bli blankt avvist av Sovjetunionen, går det fram av dokumentene.

Forbundskansleren mente at Vest-Tyskland ville tjene på utvekslingen, fordi Sovjetunionen etter andre verdenskrig hadde fått viktige industriområder øst i Tyskland i bytte mot en deling av Berlin. Disse områdene ville Adenauer ha i bytte mot Vest-Berlin.